Biuro Plus
 
 
Lider wśród dostawców materiałów biurowych w Polsce
 
Producenci
Newsletter

 

Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie dla środowiska wytwarzanie odpadów, w szczególności odpadów szkodliwych, podejmujemy wszystkie możliwe kroki, aby neutralizować oddziaływanie odpadów powstających w naszej firmie, przestrzegając tym samym normy ekologiczne obowiązujące w Polsce i całej Unii Europejskiej.

Wszystkie odpady nadające się do recyklingu przekazujemy do dalszego przetworzenia, dotyczy to opakowań papierowych oraz foliowych. Innych zanieczyszczeń w tym zakresie działalność firmy nie powoduje.
W przypadku zanieczyszczeń gazowych produkowanych przez nasze środki transportu, wnosimy zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty środowiskowe.

Pomagamy również naszym Klientom rozwiązywać problem odpadów drukarskich w postaci zużytych tonerów i cartridge'y. Przekazanie ich do recyklingu wiąże się z wystawieniem dla Klienta stosownego dokumentu mówiącego o należytym wypełnieniu obowiązku w zakresie recyklingu tego typu materiałów.

Czy Twoja Firma legalnie rozwiązuje problem odpadów drukarskich?

Eko-plus to specjalny program odbierania zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek kierowany do Klientów Biuro Plus.

Więcej informacji: Przekazywanie materiałów eksploatacyjnych do utylizacji

Przekazanie tonerów do utylizacji:

- Puste kasety należy przekazać w zbiorczym opakowaniu, najlepiej większy karton
- Powinny być pozbawione opakowań w jakich zostały zakupione celem zmniejszenia gabarytów paczki
- Paczki z pustymi kasetami powinny być należycie opisane: NIP, Nazwa Klienta oraz ilość paczek przekazana do utylizacji.
- Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j. wystawia dokument potwierdzający przyjęcie odpadu do utylizacji
- „Karta Przekazania Odpadu” jest dokumentem potwierdzającym należyte gospodarowanie odpadami zgodne z wymogami przewidzianymi Prawem ochrony środowiska i Ustawie o odpadach

 

FORMULARZ ODPADOWY DO POBRANIA